VATTENBRUNNAR

Vårt viktigaste livsmedel.

Med vår hjälp får du en bergborrad brunn som levererar ditt dricksvatten.
Vi tar totalansvar för din nya brunn – dimensionering, borrning, pumpinstallation & vid behov vattenrening.

Fysikalisk-kemisk vattenanalys ingår i åtagandet.

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Hur djupt behöver man borra?

– Genomsnittsdjupet för borrade brunnar i Sverige är mellan 70 och 80 meter.
I det enskilda fallet är det praktiskt taget omöjligt att säga exakt på vilket djup man träffar på tillräcklig vattenmängd.

Kan man borra efter vatten på vintern?

– Ja, det kan man.

Får man alltid tillräckligt med vatten?

– Vattenmängden varierar, men i vårt land får nio av tio brunnar tillräckligt med vatten för ett normalhushåll.