VATTENPUMPAR & RENING

Vi provpumpar, analyserar och åtgärdar ditt vatten.

Det vatten som påträffats är ett råvatten. I varje ny brunn ingår en fysikalisk-kemisk analys av vattnet. Mikrobiologisk och/eller radionanalys av vattnet kan vara en bra komplettering. I normala fall är vattnet av god kvalitet, men analysen ger ändå viktig information om brunnen. Om analysresultatet visar att vattnet behöver åtgärdas så finns flera möjligheter genom rening med filter. Vi hjälper till med rätt lösning.